Projekt MICRO QUEST

 

Izbira jezika

ENGLISH  |  DEUTSCH ESPAÑOL SLOVENŠČINA

 

 

O projektu


Projekt MICRO QUEST se izvaja ob dramatičnih spremembah povpraševanja v sektorju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Nadaljnje izobraževanje ter stalno prilagajanje kvalifikacij in kompetenc je bilo vedno pomembno, zdaj pa je postalo nujno, ne le zaradi učinkov pandemije Covid 19 na gospodarstvo in trg dela ter v okviru megatrenda digitalizacije. To pa vodi do spremenjenih zahtev za poklicno izobraževanje in usposabljanje: Zaradi vse krajše življenjske dobe znanja učenci množično zahtevajo krajše, hitrejše, prožnejše in hkrati kakovostne, prepoznavne in akumulacijske kvalifikacije in usposabljanje.

Daljši programi kvalifikacij in usposabljanja so v zadnjih letih med učenci izgubili zanimanje, zlasti v času, ko osebno usposabljanje ni vedno mogoče in ga v veliki meri nadomeščajo digitalno učenje, spletni seminarji itd.

Evropska komisija je začela postopek posvetovanja in razprave o pristopu, ki lahko zadovolji to novo povpraševanje: Mikropriznanja ali mikrokrediti. Prihodnji pristop k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju bi moral biti manjše, vendar visokokakovostne učne enote, ki jih lahko učenci po potrebi priznajo in združijo v večjo in daljšo kvalifikacijo. Vendar ta novi inovativni pristop k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju prinaša številne izzive. O vprašanjih zagotavljanja kakovosti, vzajemnega zaupanja pri podeljevanju ali priznavanju mikroznanil itd. je treba še naprej razpravljati, na ravni izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja pa je treba razviti kompetence za opredelitev, ponudbo, zagotavljanje, podeljevanje in priznavanje mikroznanil - to je ozadje projekta MICRO QUEST.

Da bi podprli široko razširjenost mikronapredovalnic v Evropi, je cilj projekta MICRO QUEST zagotoviti inovativno strategijo ocenjevanja kakovosti za mikronapredovalnice v neformalnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropi, in sicer s štirimi glavnimi rezultati projekta.

 

Rezultati projekta


Raziskovalna
študija

Mikrokrediti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju -
Potreba, zahteve, zagotavljanje kakovosti

Vodnik za ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Uvajanje mikrokreditifikacij v programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja -
Praktični vodnik

Delavnica usposabljanja za ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Opredelitev, izpeljava in zagotavljanje kakovosti mikrokrediti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

MICRO QUEST
Network

Mreža ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ponujajo kakovostne mikropriznanja

Projektno partnerstvo


 

Verein Auxilium (Koordinator)
Geidorfplatz 2
8010 Graz
Austria
www.auxilium.co.at
Meath Partnership
Kells Business Park, Unit J & K, Cavan Rd, Kells,
Co. Meath, A82 N6P8,
Ireland
meathpartnership.ie
Fondo Formación Euskadi
Crta SanVicente Km 10
48510 – Trapagaran
Spain
www.ffeuskadi.net
Wirtschaftskammer Steiermark
Körblergasse 111-113
8021 Graz
Austria
www.wko.at 
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
Dimiceva 13
1504 Ljubljana
Slovenia
www.gzs.si 
Otto von Guericke University Magdeburg
Universitätspl. 2
39106 Magdeburg
Germany
www.ovgu.de

Raziskovalna študija

Mikropriznanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju - potrebe, zahteve in zagotavljanje kakovosti


Študijo si lahko preberete na spletu ali prenesete v formatu PDF tukaj.
Ta dokument je na voljo samo v angleščini.